|  Español   |  English  |           
Inici   |  Qui som   |  Mapa del lloc   |  Contactar   |  Avís legal   |  Millorem el nostre web  

L'OMS defineix l'ús raonat de medicaments com el fet de prescriure o suggerir el medicament apropiat per al pacient que el necessiti, a la dosi i durada adequades, a un cost raonable, amb la informació necessària per al pacient i amb planificació del seguiment. Per tal d'assegurar la prescripció en aquestes condicions, calen les habilitats clíniques necessàries per:

  • establir el diagnòstic i avaluar el curs del pacient,
  • escollir l'estratègia terapèutica,
  • individualitzar el tractament segons les necessitats i característiques de cada pacient i
  • comunicar amb el pacient per promoure la seva autonomia.

Per realitzar aquestes funcions, el prescriptor ha de disposar d'informació fiable, no biaixada, i orientada als problemes clínics, i ha d'estar al dia sobre les novetats terapèutiques.

A la FICF treballem per oferir orientació, consell i suport al metge d'atenció primària en la presa de decisions terapèutiques. Desenvolupem tasques d'informació, formació continuada, assessorament i recerca, destinades a promoure la selecció de les estratègies terapèutiques més adequades per als pacients i més eficients per al Sistema Nacional de Salut.

Informació

La informació científica sobre terapèutica és inabastable i molt sovint biaixada. Les diferents eines informatives de la FICF dirigides als metges d'atenció primària es basen en una selecció acurada i actualitzada d'informació essencial i fiable. Estan concebudes per facilitar la difusió d'informació rellevant i útil per a la pràctica clínica. Aquestes eines són accessibles en suport digital. A més, mercès al suport de l'ICS, oferim un servei de consultes sobre dubtes terapèutics concrets. Aquestes eines són:

També oferim altres fonts d'informació més especialitzades:

Formació

Per practicar la medicina d'una manera responsable cal mantenir-se actualitzat. A la FICF oferim diversos cursos i programes de formació continuada per a metges d'atenció primària, en formats presencial i virtual. Prioritzem l'actualització en terapèutica sobre els problemes de salut més prevalents, així com les bases científiques de la selecció d'estratègies terapèutiques i de la prescripció raonada dels medicaments.

Recerca

La FICF col·labora amb clínics i professionals sanitaris d'atenció primària en projectes de recerca que descriuen l'ús dels medicaments i els seus resultats en el nostre entorn.

Pots accedir a les publicacions dels estudis realitzats. Si ho desitges, pots plantejar les teves consultes en relació amb qualsevol projecte de recerca

Assessorament

La FICF dóna suport tècnic a les tasques de selecció de medicaments que desenvolupen diversos Comitès Farmacoterapèutics, i col·labora en el desenvolupament d'instruments de suport a la prescripció. Per exemple, revisa els informes del Comitè d'Avaluació de Nous Medicaments (CANM), que treballa en coordinació amb el Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos. També revisa les Guies de Pràctica Clínica de l'Institut Català de la Salut, i dóna suport tècnic al Comitè Farmacoterapèutic de l'Àmbit d'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre de l'ICS.

Publicacions de la FICF en Atenció primària